Spotkanie informacyjne dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019